ریدینگ تافل TOEFL IBT Reading

آزمون تافل IBT با سکشن ریدینگ آغاز می شود. این سکشن شامل سه (در حالت عادی) یا چهار (در حالت اکستندد Extended) متن است که هر کدام 10 سوال و در مجموع 30 یا 40 سوال است. خاطر نشان می شود که در هر آزمون یکی از بخشهای ریدینگ یا لیسنینگ به صورت extended طراحی می شود. چنانچه ریدینگ extended باشد همانطور که پیشتر اشاره شد، سکشن ریدینگ یک متن و 10 سوال مازاد خواهد داشت.  متن مازاد توسط شرکت کننده قابل شناسایی نیست و نمره آن در آزمون هم دخالت داده نخواهد شد. هدف از گنجاندن متن مازاد در این سکشن ارزیابی درجه سختی متن برای آزمونهای آتی ETS است. اگر در آزمونی ریدینگ به صورت extended باشد، لیسنینگ عادی خواهد بود و بالعکس. زمانبندی کل سکشن ریدینگ بر اساس اکستندد یا عادی بودن آن 54 تا 72 دقیقه است. نمره شرکت کننده در مقیاس 0 تا 30 گزارش می شود. در پایان آزمون تافل، نمره غیر رسمی ریدینگ شرکت کننده در مانیتور به وی نشان داده می شود. 

انواع متون ریدینگ تافل اینترنتی Reading 

سکشن ریدینگ TOEFL iBT برای ارزیابی توانایی دانشجویان در درک کتابهای درسی که دانشجو احتمالاً در دوره های دانشگاهی با آنها روبرو خواهد شد، طراحی شده است. سکشن ریدینگ تافل از کتابهای مقدماتی کالج در موضوعات مختلف تهیه شده است. اگرچه ممکن است که متن به گونه ای آورده شده باشد که به صورت متن مستقل بنظر بیاید، اما در اصل متن ویرایش خاصی صورت نگرفته است. هر متن ریدینگ معمولا حدود 700 کلمه است ، اگرچه گاها پیش می آید که دانشجویی با متنی کوتاهتر یا بلندتر رو به رو شود. متنها ممکن است به صورت توصیفی (شرح وقایع و یا موضوع)، مباحثه ای (شامل یک دیدگاه خاص و شواهد دال بر صحت آن ) و یا تاریخی (تاریخچه ای از صنعت یا وقایع رخ داده در گذشته) باشد. ساختار متن می تواند به صورت طبقه بندی (classification)، تشابه و تضاد (compare/contrast)، علت و معلول (cause/effect)، مسئله و راه حل آن (problem/solution) باشد. شناسایی ساختار متن به دید بهتری به شرکت کننده می دهد. درک متن ها نیازی به دانش تخصصی نداشته اما لازم است شرکت کننده لغات دسته بندی شده پر تکرار مربوط به موضوعات تافل را بیاموزد. 

 انواع موضوعات ریدینگ تافل TOEFL Reading Topics 

طبق تجربه آکادمی بابایی انواع موضوعات تافل IBT  به صورت زیر است:

علوم طبیعی علوم انسانی حرفه ای علوم اجتماعی
فیزیک تاریخ بازاریابی روانشناسی
نجوم هنر روابط عمومی جامعه شناسی
شیمی تاریخ هنر عمومی انسان شناسی
زیست موسیقی ارتباطات علوم سیاسی
جغرافیا ادبیات تکنولوژی اقتصاد
هواشناسی فلسفه
آناتومی هنر آمریکایی شمالی
تاریخ جهان
تاریخ، سیاست و ادبیات آمریکا

 انواع سوالات ریدینگ تافل 

سکشن ریدینگ تافل TOEFL IBT فقط شامل اشکال مختلفی از سوالات چند گزینه ای است، اما در مجموع ده نوع سوال وجود دارد. شامل سوالات: Inference, Reference, Essential information, Negative facts, Vocabulary, Detail, Purpose, Sentence insertion, Fill the table, Complete the summary . این ده نوع سوال توسط ETS به دو دسته دسته بندی می شوند که  با جزئیات بیشتری در مورد آنها بحث می شود: سوالاتی که در رابطه با اطلاعات مستقیم و مفاهیم استنباطی موجود در متن است  و سوالاتی که بر محور مطالعه برای یادگیری هستند. اکثریت قریب به اتفاق سوالات ریدینگ در رابطه با اطلاعات مستقیم و مفاهیم استنباطی موجود در متن می باشد و فقط دو سوال Fill the table و Complete the summary بر اساس  مطالعه با یادگیری هستند. دو سوال اخیر معمولا 2 نمره دارند و در هر آزمون شرکت کننده فقط با یکی از این دو رو به رو می شود. سایر سوالات فقط یک نمره دارند.

تخفیف ویژه!

بر اساس دسته بندی دیگر سوالات ریدینگ تافل را می توان به چهار فرمت تقسیم کرد:

  1.  سوالات چند گزینه ای
  • سوال لغت Vocabulary
  • سوال جزئیات Detail
  • سوال قصد Purpose
  • سوال Negative facts
  • سوال Essential information (facts)
  • سوال Reference
  • سوال Inference

2. سوال Insert a sentence

3. سوال Fill the table

4. سوال Complete the summary

اسپیکینگ تافل TOEFL IBT Speaking  

بعد از 10 دقیقه استراحت سکشن اسپیکینگ شروع می شود. سکشن اسپیکینگ تافل اینترنتی TOEFL IBT شامل چهار تسک است که مدت زمان این سکشن کلا 17 دقیقه است. بعد از مطرح شدن هر تسک، شرکت کنندگان با شنیدن صدای بوق شروع با هدست شروع به صحبت کرده و پاسخشان ضبط میشود. پاسخ ها بر اساس معیارهایی همچون تلفظ (Pronunciation)، لحن (Intonation) و مفهوم بودن (General intelligibility) نمره دهی می شوند. امتیاز این بخش از 0 تا 4 هست که سپس به نمره ای در مقیاس 0 تا 30 تبدیل شده و نمره نهایی شرکت کننده در این مقیاس گزارش می گردد. تسک اول  ایندیپندنت (Independent) بوده و به صورت نظر شخصی است. اما سه تسک دیگر اینتگریتد (Integrated) بوده و شرکت کننده بعد از خواندن یک متن یا گوش دادن به یک لکچر یا مکالمه پاسخ خود را آماده کرده و صحبت می کند. یادداشت برداری در کل سکشن اسپیکینگ مجاز است. برای هر سوال، به شرکت کننده 15-30 ثانیه فرصت داده می شود تا پاسخ  خود را آماده کرده و بسته به تسک 45-60 ثانیه برای ضبط پاسخ های خود زمان دارند.

 در متسک اینتگریتد اسپیکینگ تافل اینترنتی Integrated speaking task

تسک اول به صورت اینتگریتد است. در این تسک مهارت و توانایی شرکت کننده در صحبت در زمینه مسائل عمومی و دانشگاهی  ارزیابی می شود. در این تسک از دانشجو سوالی در رابطه با ترجیحات یا نظر شخصی وی در رابطه با یک موضوع عمومی یا معایب و مزایا آن و مسائلی از این دست پرسیده می شود. برای مثال: در آینده استفاده از کتابهای اینترنتی رواج بیشتری خواهد یافت. آیا با این ایده موافقید یا خیر؟ با مثال توضیح دهید. دانشجو 15 ثانیه وقت دارند تا پاسخ خود را آماده کرده و  بعد از شنیدن صدای بوق به مدت 45 ثانیه در رابطه با آن صحبت کند. در این بخش به هیچ عنوان مهم نیست نظر شما چیست. آیا با موضوع موافقید یا مخالف. بلکه، باید سریع جهت گیری خود را نسبت به ایده انتخاب کنید و با جملات مرتبط و مثالها نظر خود را ساپورت کنید. 

 تسکهای اینتدیپندنت  اسپیکینگ Independent Speaking Tasks

سه سوال در بخش اسپیگینپ تافل iBT به عنوان “integrated” شناخته می شوند زیرا دانشجو در این تسک ها با ترکیبی از ریدینگ، لیسنینگ و اسپیکینگ سر و کار دارند. در دومین سوال دانشجو یک نامه یا اطلاعیه در رابطه با یک تغییر در فضای دانشگاه را خوانده و سپس به یک مکالمه کوتاه دو نفره بین دو دانشجوی زن و مرد گوش داده و طی 30 ثانیه پاسخ خود را آماده کرده و به مدت 60 ثانیه در مورد آن صحبت می کند.  در سوال سوم، یک متن کوتاهی در مورد یک اصطلاح علمی را خوانده و سپس به سخنرانی یک استاد در زمینه آن متن گوش می دهد. در این تسک نیز دانشجو 30 ثانیه برای آماده سازی پاسخ خود و 60 ثانیه برای ارائه آن زمان در اختیار دارد. سوال چهارم بسیار شبیه سوال سوم است با این تفاوت که در این تسک دیگر خبری از متن نیست و دانشجو فقط به یک سخنرانی در زمینه یک مفهوم علمی برای مثال بازاریابی عصبی یا یک روش استتار جانوری گوش داده و سپس آنچه را شنیده در مدت زمان 20 ثانیه آماده نموده و در 60 ثانیه در رابطه با آن صحبت می کند. 

مهارتهای مهم برای اسپیکینگ تافل

شرکت کنندگان در آزمون باید بر روی تلفظ صحیح انگلیسی، لحن صدا ، الگوهای استرس کلمه و شفافیت ارائه متمرکز شوند. یکی از راه های توسعه این مهارت ها صحبت کردن همزمان با گوش دادن به فایلهای صوتی یا تصویری، نمایش های تلویزیونی، برنامه های رادیویی یا هر منبع دیگر محتوای گفتاری است که به آن تکنیک شدوئینگ یا تکنیک سایه گفته میشود. دانشجویان می توانند جملات و عبارات خاص را به دقت گوش داده و به خاطر بسپارند ، و سپس در حالی که تمام تلاش خود را برای تقلید دقیق از تمام جنبه های گفتار انجام می دهند ، همراه با آن خطوط صحبت می کنند. شرکت کنندگان هر چه بیشتر خود را در معرض موضوعات آکادمیک مرتبط به آزمون تافل قرار دهند، درک بیشتری نسبت به موضوعات مطرح در این آزمون خواهند داشت. همانند مهارت های رایتینگ (بیشتر بدانید) و  لیسنینگ (بیشتر بدانید) در این سکشن مهارت  Note taking یا نوت برداری حائز اهمیت است. علاوه بر نوت برداری برای دست یابی به ایده های خوب تکنیک طوفان فکری یا Brainstorming از مهارتهای لازم برای این سکشن و سکشن رایتینگ به شمار می رود. تمام مهارتهای مورد نیاز اسپیکینگ تافل به طور جامع و کامل در دوره پیشرفته 30 از 30 اسپیکینگ تافل آکادمی بابائی تدریس می شود. برای تهیه این دوره کلیک کنید. 

تخفیف ویژه!

نمره اسپیکینگ مورد نیاز برای ورود به دانشگاه های معتبر

برخی از دانشگاهها، دانشکده ها یا دپارتمانها تنها حد نصاب نمره کل تافل را برای پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود ملاک قرار می دهند. با این همه برخی دیگر علاوه بر یک حد نصاب کلی، برای هر کدام از سکشنهای ریدینگ، لیسنینگ، اسپیکینگ و رایتینگ تافل حد نصاب اعلام میکنند. به عنوان  به عنوان مثال ، دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه بوستون ، حداقل نمره اسپیکینگ 23 را ملاک پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی قرار داده است که بالاترین نمره چهار سکشن مورد آزمون است (21 ریدینگ، 18 لیسنینگ و 22 رایتینگ). علاوه بر آن، دانشجویانی که قصد دارند حین تحصیل دستیار تدریس teaching assistant  (TA) شوند یا می خواهند از سایر اشکال حمایتهای مالی بهره مند شوند معمولا باید نمره بالاتری نسبت به سایر دانشجویان در سکشن اسپیکینگ تافل کسب کنند. حد نصاب نمره کل TOEFL برای پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آریزونا نمره 79 است که برای هر چهار سکشن نمره 20 را میپذیرند.