ریدینگ تافل TOEFL IBT Reading

آزمون تافل IBT با سکشن ریدینگ آغاز می شود. این سکشن شامل سه (در حالت عادی) یا چهار (در حالت اکستندد Extended) متن است که هر کدام 10 سوال و در مجموع 30 یا 40 سوال است. خاطر نشان می شود که در هر آزمون یکی از بخشهای ریدینگ یا لیسنینگ به صورت extended طراحی می شود. چنانچه ریدینگ extended باشد همانطور که پیشتر اشاره شد، سکشن ریدینگ یک متن و 10 سوال مازاد خواهد داشت.  متن مازاد توسط شرکت کننده قابل شناسایی نیست و نمره آن در آزمون هم دخالت داده نخواهد شد. هدف از گنجاندن متن مازاد در این سکشن ارزیابی درجه سختی متن برای آزمونهای آتی ETS است. اگر در آزمونی ریدینگ به صورت extended باشد، لیسنینگ عادی خواهد بود و بالعکس. زمانبندی کل سکشن ریدینگ بر اساس اکستندد یا عادی بودن آن 54 تا 72 دقیقه است. نمره شرکت کننده در مقیاس 0 تا 30 گزارش می شود. در پایان آزمون تافل، نمره غیر رسمی ریدینگ شرکت کننده در مانیتور به وی نشان داده می شود. 

انواع متون ریدینگ تافل اینترنتی Reading 

سکشن ریدینگ TOEFL iBT برای ارزیابی توانایی دانشجویان در درک کتابهای درسی که دانشجو احتمالاً در دوره های دانشگاهی با آنها روبرو خواهد شد، طراحی شده است. سکشن ریدینگ تافل از کتابهای مقدماتی کالج در موضوعات مختلف تهیه شده است. اگرچه ممکن است که متن به گونه ای آورده شده باشد که به صورت متن مستقل بنظر بیاید، اما در اصل متن ویرایش خاصی صورت نگرفته است. هر متن ریدینگ معمولا حدود 700 کلمه است ، اگرچه گاها پیش می آید که دانشجویی با متنی کوتاهتر یا بلندتر رو به رو شود. متنها ممکن است به صورت توصیفی (شرح وقایع و یا موضوع)، مباحثه ای (شامل یک دیدگاه خاص و شواهد دال بر صحت آن ) و یا تاریخی (تاریخچه ای از صنعت یا وقایع رخ داده در گذشته) باشد. ساختار متن می تواند به صورت طبقه بندی (classification)، تشابه و تضاد (compare/contrast)، علت و معلول (cause/effect)، مسئله و راه حل آن (problem/solution) باشد. شناسایی ساختار متن به دید بهتری به شرکت کننده می دهد. درک متن ها نیازی به دانش تخصصی نداشته اما لازم است شرکت کننده لغات دسته بندی شده پر تکرار مربوط به موضوعات تافل را بیاموزد. 

 انواع موضوعات ریدینگ تافل TOEFL Reading Topics 

طبق تجربه آکادمی بابایی انواع موضوعات تافل IBT  به صورت زیر است:

علوم طبیعی علوم انسانی حرفه ای علوم اجتماعی
فیزیک تاریخ بازاریابی روانشناسی
نجوم هنر روابط عمومی جامعه شناسی
شیمی تاریخ هنر عمومی انسان شناسی
زیست موسیقی ارتباطات علوم سیاسی
جغرافیا ادبیات تکنولوژی اقتصاد
هواشناسی فلسفه
آناتومی هنر آمریکایی شمالی
تاریخ جهان
تاریخ، سیاست و ادبیات آمریکا

 انواع سوالات ریدینگ تافل 

سکشن ریدینگ تافل TOEFL IBT فقط شامل اشکال مختلفی از سوالات چند گزینه ای است، اما در مجموع ده نوع سوال وجود دارد. شامل سوالات: Inference, Reference, Essential information, Negative facts, Vocabulary, Detail, Purpose, Sentence insertion, Fill the table, Complete the summary . این ده نوع سوال توسط ETS به دو دسته دسته بندی می شوند که  با جزئیات بیشتری در مورد آنها بحث می شود: سوالاتی که در رابطه با اطلاعات مستقیم و مفاهیم استنباطی موجود در متن است  و سوالاتی که بر محور مطالعه برای یادگیری هستند. اکثریت قریب به اتفاق سوالات ریدینگ در رابطه با اطلاعات مستقیم و مفاهیم استنباطی موجود در متن می باشد و فقط دو سوال Fill the table و Complete the summary بر اساس  مطالعه با یادگیری هستند. دو سوال اخیر معمولا 2 نمره دارند و در هر آزمون شرکت کننده فقط با یکی از این دو رو به رو می شود. سایر سوالات فقط یک نمره دارند.

تخفیف ویژه!

بر اساس دسته بندی دیگر سوالات ریدینگ تافل را می توان به چهار فرمت تقسیم کرد:

 1.  سوالات چند گزینه ای
 • سوال لغت Vocabulary
 • سوال جزئیات Detail
 • سوال قصد Purpose
 • سوال Negative facts
 • سوال Essential information (facts)
 • سوال Reference
 • سوال Inference

2. سوال Insert a sentence

3. سوال Fill the table

4. سوال Complete the summary

اسپیکینگ تافل TOEFL IBT Speaking  

بعد از 10 دقیقه استراحت سکشن اسپیکینگ شروع می شود. سکشن اسپیکینگ تافل اینترنتی TOEFL IBT شامل چهار تسک است که مدت زمان این سکشن کلا 17 دقیقه است. بعد از مطرح شدن هر تسک، شرکت کنندگان با شنیدن صدای بوق شروع با هدست شروع به صحبت کرده و پاسخشان ضبط میشود. پاسخ ها بر اساس معیارهایی همچون تلفظ (Pronunciation)، لحن (Intonation) و مفهوم بودن (General intelligibility) نمره دهی می شوند. امتیاز این بخش از 0 تا 4 هست که سپس به نمره ای در مقیاس 0 تا 30 تبدیل شده و نمره نهایی شرکت کننده در این مقیاس گزارش می گردد. تسک اول  ایندیپندنت (Independent) بوده و به صورت نظر شخصی است. اما سه تسک دیگر اینتگریتد (Integrated) بوده و شرکت کننده بعد از خواندن یک متن یا گوش دادن به یک لکچر یا مکالمه پاسخ خود را آماده کرده و صحبت می کند. یادداشت برداری در کل سکشن اسپیکینگ مجاز است. برای هر سوال، به شرکت کننده 15-30 ثانیه فرصت داده می شود تا پاسخ  خود را آماده کرده و بسته به تسک 45-60 ثانیه برای ضبط پاسخ های خود زمان دارند.

 در متسک اینتگریتد اسپیکینگ تافل اینترنتی Integrated speaking task

تسک اول به صورت اینتگریتد است. در این تسک مهارت و توانایی شرکت کننده در صحبت در زمینه مسائل عمومی و دانشگاهی  ارزیابی می شود. در این تسک از دانشجو سوالی در رابطه با ترجیحات یا نظر شخصی وی در رابطه با یک موضوع عمومی یا معایب و مزایا آن و مسائلی از این دست پرسیده می شود. برای مثال: در آینده استفاده از کتابهای اینترنتی رواج بیشتری خواهد یافت. آیا با این ایده موافقید یا خیر؟ با مثال توضیح دهید. دانشجو 15 ثانیه وقت دارند تا پاسخ خود را آماده کرده و  بعد از شنیدن صدای بوق به مدت 45 ثانیه در رابطه با آن صحبت کند. در این بخش به هیچ عنوان مهم نیست نظر شما چیست. آیا با موضوع موافقید یا مخالف. بلکه، باید سریع جهت گیری خود را نسبت به ایده انتخاب کنید و با جملات مرتبط و مثالها نظر خود را ساپورت کنید. 

 تسکهای اینتدیپندنت  اسپیکینگ Independent Speaking Tasks

سه سوال در بخش اسپیگینپ تافل iBT به عنوان “integrated” شناخته می شوند زیرا دانشجو در این تسک ها با ترکیبی از ریدینگ، لیسنینگ و اسپیکینگ سر و کار دارند. در دومین سوال دانشجو یک نامه یا اطلاعیه در رابطه با یک تغییر در فضای دانشگاه را خوانده و سپس به یک مکالمه کوتاه دو نفره بین دو دانشجوی زن و مرد گوش داده و طی 30 ثانیه پاسخ خود را آماده کرده و به مدت 60 ثانیه در مورد آن صحبت می کند.  در سوال سوم، یک متن کوتاهی در مورد یک اصطلاح علمی را خوانده و سپس به سخنرانی یک استاد در زمینه آن متن گوش می دهد. در این تسک نیز دانشجو 30 ثانیه برای آماده سازی پاسخ خود و 60 ثانیه برای ارائه آن زمان در اختیار دارد. سوال چهارم بسیار شبیه سوال سوم است با این تفاوت که در این تسک دیگر خبری از متن نیست و دانشجو فقط به یک سخنرانی در زمینه یک مفهوم علمی برای مثال بازاریابی عصبی یا یک روش استتار جانوری گوش داده و سپس آنچه را شنیده در مدت زمان 20 ثانیه آماده نموده و در 60 ثانیه در رابطه با آن صحبت می کند. 

مهارتهای مهم برای اسپیکینگ تافل

شرکت کنندگان در آزمون باید بر روی تلفظ صحیح انگلیسی، لحن صدا ، الگوهای استرس کلمه و شفافیت ارائه متمرکز شوند. یکی از راه های توسعه این مهارت ها صحبت کردن همزمان با گوش دادن به فایلهای صوتی یا تصویری، نمایش های تلویزیونی، برنامه های رادیویی یا هر منبع دیگر محتوای گفتاری است که به آن تکنیک شدوئینگ یا تکنیک سایه گفته میشود. دانشجویان می توانند جملات و عبارات خاص را به دقت گوش داده و به خاطر بسپارند ، و سپس در حالی که تمام تلاش خود را برای تقلید دقیق از تمام جنبه های گفتار انجام می دهند ، همراه با آن خطوط صحبت می کنند. شرکت کنندگان هر چه بیشتر خود را در معرض موضوعات آکادمیک مرتبط به آزمون تافل قرار دهند، درک بیشتری نسبت به موضوعات مطرح در این آزمون خواهند داشت. همانند مهارت های رایتینگ (بیشتر بدانید) و  لیسنینگ (بیشتر بدانید) در این سکشن مهارت  Note taking یا نوت برداری حائز اهمیت است. علاوه بر نوت برداری برای دست یابی به ایده های خوب تکنیک طوفان فکری یا Brainstorming از مهارتهای لازم برای این سکشن و سکشن رایتینگ به شمار می رود. تمام مهارتهای مورد نیاز اسپیکینگ تافل به طور جامع و کامل در دوره پیشرفته 30 از 30 اسپیکینگ تافل آکادمی بابائی تدریس می شود. برای تهیه این دوره کلیک کنید. 

تخفیف ویژه!

نمره اسپیکینگ مورد نیاز برای ورود به دانشگاه های معتبر

برخی از دانشگاهها، دانشکده ها یا دپارتمانها تنها حد نصاب نمره کل تافل را برای پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود ملاک قرار می دهند. با این همه برخی دیگر علاوه بر یک حد نصاب کلی، برای هر کدام از سکشنهای ریدینگ، لیسنینگ، اسپیکینگ و رایتینگ تافل حد نصاب اعلام میکنند. به عنوان  به عنوان مثال ، دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه بوستون ، حداقل نمره اسپیکینگ 23 را ملاک پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی قرار داده است که بالاترین نمره چهار سکشن مورد آزمون است (21 ریدینگ، 18 لیسنینگ و 22 رایتینگ). علاوه بر آن، دانشجویانی که قصد دارند حین تحصیل دستیار تدریس teaching assistant  (TA) شوند یا می خواهند از سایر اشکال حمایتهای مالی بهره مند شوند معمولا باید نمره بالاتری نسبت به سایر دانشجویان در سکشن اسپیکینگ تافل کسب کنند. حد نصاب نمره کل TOEFL برای پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آریزونا نمره 79 است که برای هر چهار سکشن نمره 20 را میپذیرند. 

رایتینگ تافل TOEFL IBT Writing  

در سکشن رایتینگ تافل IBT، شرکت کنندگان باید دو تسک رایتینگ بنویسند. زمان بندی کل بخش 50 دقیقه است که برای تسک رایتینگ integrated برابر 20 دقیقه و برای تسک رایتینگ independent برابر 30 دقیقه است. مصحح های آموزش دیده توسط ETS و همینطور ربات الکترونیکی e-rater  کلیه رایتینگهای شرکت کنندگان را خوانده و در مقیاس 0 تا 5 ارزیابی می کنند (در کارنامه آزمون تافل این مقیاس ها ، “task rating” نام دارد). همچنین نمره در کانامه در مقیاس 0 تا 30 گزارش می شود. علاوه بر این توضیح مختصر و کلی در مورد هر دو تسک گزارش م یشود. معیارهای اصلی ارزیابی رایتینگ ها، توانایی شرکت کننده در بسط (developing)، سازماندهی (organizing) و استفاده از زبان (Language use) در هر دو تسک است.

رایتینگ اینتگریتد تافل اینترنتی Integrated Writing 
همانطور که با این اصطلاح مشخص می شود، تسک رایتینگ اینتگریتد تافل IBT هم شامل ریدینگ یک متن و هم لیسنینگ یک لکچر (سخنرانی در کلاس) است. شرکت کنندگان ابتدا متن مختصری در مورد یک موضوع کلی یا آکادمیک می خوانند و سپس بخشی از سخنرانی در مورد همان موضوع را گوش می دهند. در این تسک از شرکت کنندگان خواسته می شود آنچه را که در این سخنرانی بحث شد و ارتباط آن با متن را به صورت خلاصه در قالب یک رایتینگ بنویسند. لکچر متن خوانده شده را حمایت و یا در قریب به اتفاق مواقع رد میکند. در آزمون واقعی ، از این تمرین به عنوان “رایتینگ بر اساس ریدینگ و لیسنینگ” یاد می شود. دانشجویان باید رایتینگی در حدود 150-225 کلمه بنویسند. هر چند که طبقه تجربه آکادمی بابائی برخی از دانشجویان بیش از 350 تا 500 کلمه هم مینویسند. هر چند که بیشتر نوشتن لزوما به معنای نمره بهتر نیست. 

 تسک رایتینگ اینتدیپندنت Independent Writing  

در مورد رایتینگ اینتدیپندنت تافل IBT ، از شرکت کنندگان سوالی در زمینه موضوعات عمومی پرسیده میشود که باید در قالب  چند پاراگراف به آن پاسخ دهند. شرکت کنندگان در این بخش فقط به سوالی که پرسیده شد پاسخ می دهند و با هیچ ریدینگ یا لیسنینگی سر و کار نخواهند داشت. معمولا سوالی که از شرکت کنندگان پرسیده میشود در رابطه با نظر آنها، موافقت یا مخالفتشان با یک ایده یا ترجیح آنها در رابطه با دو یا چند گزینه است. برای مثال : حکومت باید بودجه بیشتری به بخش آموزش اختصاص دهد. آیا شما با این نظر موافق هستید؟ دلایل خود را بنویسید.هدف رایتینگ ایندیپندنت ارزیابی “رایتینگ بر اساس دانش و تجربه” است. در این تسک پیشنهاد میشود حدود 350 تا 450 کلمه بنویسید.

مهارتهای مهم برای رایتینگ تافل
چنانچه دانشجویی برای آزمون تافل آماده می شود، در درجه اول باید ساختار هر رایتینگ را آموخته و به طور موثری بتواند به سوال پرسیده شده در هر تسک پاسخ دهد. برخی از دانشجویان معتقدند که تعداد کلمات بالا نشان دهنده توانایی آنها در نوشتن رایتینگ است و تضمین کننده نمره بالای آنها در این سکشن خواهد بود. این در حالیست که این باور کاملا اشتباه بوده و در برخی مواقع به ضرر دانشجو تمام می شود. چرا که با بیشتر شدن تعداد کلمات احتمال بروز خطاهای گرامری، لغت و همینطور فاصله گرفتن از مبحث اصلی سوال بیشتر و بیشتر می شود. همچنین محدودیت زمانی 20 و 30 دقیقه برای هر تسک رایتینگ، دانشجویان رو ملزم به تمرین در این بازها های زمانی می کند. موفق ترین مقاله ها از نظر قراردادهای انگلیسی نوشتاری دارای ساختار منسجم ، کاملاً واضح و درست هستند. چنانچه شرکت کننده به طور دقیق به سوال پرسیده شده پاسخ دهد، با وجود داشتن چند خطای کوچک در گرامر و لغت همچنان می تواند به کسب نمره بالا در این سکشن امیدوار باشد. یادداشت برداری در نوشتن رایتینگ تافل بویژه در رایتینگ اینتگریتد حائز اهمیت است. برای رایتینگ اینتگریتد شرکت کننده همچنین باید لیسنینگ و ریدینگ خود را تقویت کند. تمام مهارتهای مورد نیاز رایتینگ تافل به طور جامع و کامل در دوره پیشرفته 30 ز 30 ویژه رایتینگ تافل تدریس میشود. برای تهیه این دوره کلیک کنید. 

تخفیف ویژه!

نمره رایتینگ مورد نیاز برای ورود به دانشگاه ههای معتبر
طبق تجربه آکادمی بابائی، دانشگاههای بین المللی در مرحله پذیرش استانداردهای مختلفی برای پذیرش نمره رایتینگ تافل دارند. در برخی دانشگاهها، دفتر پذیرش کل دانشگاه، یا دانشکده (مثلا دانشکده هنر) و یا دپارتمان (گروه آموزشی مثل گروه معماری) در مورد حد نصاب نمره رایتینگ تافل تصمیم می گیرد. در برخی از دانشگاهها حد نصاب خاصی برای پذیرش مهارتهای جداگانه آزمون تافل وجود ندارد و در برخی از دانشگاهها علاوه بر حد نصاب نمره کل تافل، برای هر بخش هم نمره حد نصابی از داوطلب خواسته می شود. برای مثال حد نصاب نمره کل TOEFL برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی در UCLA نمره 87 است، اما دانشجو باید حداقل باید 25 در رایتینگ ، 24 در اسپیکینگ، 21 در ریدینگ و 17 در لیسنینگ کسب کرده باشد (توجه داشته باشید که حد نصاب نمره رایتینگ بیشتر از سایر مهارتهاست). دانشگاه هاروارد از دانشگاههایی است که همه مهارتهای تافل را به طور یکسان ارزش گذاری می کند ( در این دانشگاه حداقل نمره کل برای اکثر رشته های تحصیلی 100 است ، با حداقل 25 امتیاز در هر سکشن). برای کسب اطلاعات بیشتر وبسایت رسمی دانشگاه مقصد را ببینید.

آزمون تافل اینترنتی یا TOEFL IBT چیست؟

آزمون تافل اینترنتی چیست؟

آزمون استاندارد تافل IBT، توانایی افراد غیر انگلیسی زبان را در کاربرد و درک انگلیسی به هنگام خواندن ، نوشتن ، شنیدن و صحبت کردن به انگلیسی در کلاس دانشگاه ارزیابی می کند. این آزمون به گونه ای طراحی شده است تا شرکت کنندگان با آمادگی و اعتماد به نفس بیشتری در کلاسهای خود در دانشگاههای بین المللی که به زبان انگلیسی برگزار می شوند، حاضر گردند.

درباره نمرات آزمون تافل IBT
 • هر دانشکده یا دانشگاه نمره حد نصاب قبولی نمره تافل را در وبسایت رسمی آن دانشگاه اعلام می کند.
 • برای هر مهارت ریدیدنگ، لیسنینگ، اسپیکینگ و رایتینگ نمره شرکت کننده از از 0 تا 30 اعلام شده و در مجموع نمره آزمون 0 تا 120 خواهد بود.
 • اعتبار مدرک تافل برای دو سال پس از تاریخ آزمون معتبر است. برای  مهاجرت به استرالیا  مدرک آزمون تافل تا 3 سال معتبر است. 
 • هر چند بار که بخواهید می توانید در این آزمون شرکت کنید تا نمره بهتری  کسب کنید (فاصله دو آزمون متوالی باید بیش از سه روز باشد). 
 • چنانچه در عرض دو سال بیش از یکبار در آزمون تافل شرکت کرده باشید، گزینه My best در کارنامه شما بهترین نمراتتان را برای هر بخش طی دو سال اخیر نشان می دهد. بنابراین می توانید بهترین عملکرد خود را به دانشگاه مقصدتان ارائه دهید. هر چند که برخی از دانشگاهها فقط نمره آخرین آزمون شما را می پذیرند.
دریافت و ارسال نمره تافل

 • در پایان آزمون ، نمرات غیررسمی خود را برای بخشهای ریدینگ و لیسنینگ مشاهده خواهید کرد تا  در مورد گزارش نمرات خود کاملاً آگاهانه تر تصمیم  بگیرید.
 • نمرات رسمی شما برای هر 4 بخش آزمون تقریباً در مدت 6 روز آماده می شود و می توانید به راحتی آنها را بصورت آنلاین مشاهده کنید.
 • شما می توانید طی 8 روز پس از آزمون نسخه PDF  کارنامه خود را از حساب کاربری خود در ETS دریافت کنید.
 • اگر هنگام ثبت نام ارسال کارنامه کاغذی را انتخاب کرده باشید، نتیجه آزمونتان توسط ETS بعد از 11 روز ارسال خواهد شد.
 • نمرات شما حداکثر به چهار دانشگاهی که قبل از روز آزمون انتخاب می کنید ارسال می شود.

ثبت نام، تاریخ و محل برگزاری آزمون تافل

پنج تا شش ماه قبل از تاریخ مورد نظرتان می توانید از طریق سایت ETS برگزار کننده آزمون تافل در این آزمون ثبت نام کنید. همچنین فقط حداکثر تا 2 روز قبل از تاریخ آزمون به صورت آنلاین میتوانید در آزمون ثبت نام کنید. با این حال ، توصیه می کنیم برای رزرو صندلی خود زودتر ثبت نام کنید. بعلاوه، به تازگی تایمهای بعد از ظهر هم اضافه شده است. به هنگام ثبت نام تاریخ های آزمون در مراکز (سنترهای) محل زندگی خودتان یا شهرهای نزدیک را بررسی کنید. از تجربیات سایرین در این مورد میتوانید بهره مند شوید.
ثبت نام آنلاین از طریق ETS ساده ترین روش است که از طریق سایتهایی همچون تهران پیمنت میتوانید انجام دهید (وبسایت ذکر شده صرفا جهت معرفی است). خرید ووچر از طریق سازمان سنجش و مراکز مربوطه هم راه دیگری برای ثبت نام است.

آزمن تافل اینترنتی TOEFL  IBT  به منظور کمک به دانشجویان بین المللی برای تحصیل در دانشگاههای معتبر جهان  از جمله ایالات متحده ، انگلیس ، استرالیا و کانادا طراحی شده است. این آزمون همچنین برای یافتن شغل مناسب در برخی از کشورها مورد پذیرش شرکت ها و سازمانهای معتبر است. خاطر نشان میشود که آزمون تافل در برخی از کشورها از جمله استرالیا برای برنامه های مهاجرتی پذیرفته میشود.

معتبر در جهان

نتیجه آزمون تافل اینترنتی TOEFL IBT  در بالغ بر 11000 دانشگاه و موسسه علمی معتبر در 150 کشور جهان پذیرفته می شود.

ایالات متحده آمریکا

از هر 10 دانشگاه آمریکایی 9 دانشگاه آزمون تافل اینترنتی را به سایر آزمون ها ترجیح می دهند. دانشگاههای آمریکایی در کل این آزمون را بیش از سایر آزمونهای زبان انگلیسی می پذیرند.

محبوبترین در کانادا

بیش از 80% از برنامه های تحصیلات تکمیلی در کانادا تافل اینترنتی را به سایر آزمونهای بین المللی زبان انگلیسی ترجیح می دهند. 

استرالیا و نیوزلند

100 درصد دانشگاههای استرالیا و نیوزلند نتیجه تافل اینترنتی را می پذیرند. مدرک تافل اینترنتی برای برنامه های مهاجرتی استرالیا و نیوزلند معتبر است.

فرانسه و آلمان

دانشگاههای فرانسه و آلمان مدرک آزمون تافل اینترنتی را بیش از سایر مدارک بین المللی زبان انگلیسی می پذیرند.

انگلستان

بیش از 98 درصد از دانشگاههای انگلستان مدرک تافل اینترنتی را می پذیرند. از جمله 100 درصد دانشگاههای گروه راسل تافل را پذیرفته و هیچ تفاوتی بین این آزمون و سایر آزمونهای بین المللی قائل نمی شوند. برای اطلاع از نمره تافل مورد نیاز 50 دانشگاه برتر انگلستان کلیک کنید

*گروه راسل: 24 دانشگاه بریتانیایی که 2/3 بودجه پژوهشی بریتانیا را به خود اختصاص می دهند، از جمله دانشگاههای کمبریج، شفیلد، لیورپول و …    

ساختار آزمون تافل

آزمون تافل IBT دارای چهار بخش است و به صورت اینترنتی در مراکز (سنترهای) مجاز برگزاری آزمون تافل انجام میگیرد. ساختار اجمالی آزمون تافل به صورت زیر است:

مهارت

زمان

(دقیقه)

تعداد سوالات بررسی اجمالی
ریدینگ
54—72 دقیقه
30—40 سوال
سه یا چهار متن خوانده و به سوالات پاسخ میدهید.
لیسنینگ
41—57 
28—39 سوال
به مکالمه ها یا سخنرانی یا بحث در کلاس گوش داده  و سپس به سوالات پاسخ می دهید. 
استراحت
10  
اسپیکینگ
17 
4 تسک
در مورد موضوعات آشنا با میکروفون صحبت کنید و درباره مطالبی که درباره آنها خوانده اید و آنها را شنیده اید صحبت کنید
رایتینگ
50 
2 تسک
در تسک اول متن آکادمیک میخوانید و سپس به یک لکچر در همین زمینه گوش میدهید و 20 دقیقه زمان دارید تا یک رایتینگ بنویسید.
در تسک دوم در مورد یک موضوع یک رایتینگ خواهید نوشت. 

 منبع مقاله: https://www.toeflgoanywhere.org