آکادمی تخصصی زبان انگليسی دکتر بابايی

Success is not an accident

آزمون تافل اینترنتی یا TOEFL IBT چیست؟

آزمون تافل اینترنتی چیست؟ آزمون استاندارد تافل IBT، توانایی افراد غیر انگلیسی زبان را در کاربرد و درک انگلیسی به هنگام خواندن ، نوشتن ، شنیدن و صحبت کردن به انگلیسی در کلاس دانشگاه ارزیابی می کند. این آزمون به گونه ای طراحی شده است تا شرکت کنندگان با آمادگی و اعتماد به نفس بیشتری در کلاسهای [...]

رایتینگ تافل TOEFL IBT Writing  

در سکشن رایتینگ تافل IBT، شرکت کنندگان باید دو تسک رایتینگ بنویسند. زمان بندی کل بخش 50 دقیقه است که برای تسک رایتینگ integrated برابر 20 دقیقه و برای تسک رایتینگ independent برابر 30 دقیقه است. مصحح های آموزش دیده توسط ETS و همینطور ربات الکترونیکی e-rater  کلیه رایتینگهای شرکت کنندگان را خوانده و در [...]

اسپیکینگ تافل TOEFL IBT Speaking  

بعد از 10 دقیقه استراحت سکشن اسپیکینگ شروع می شود. سکشن اسپیکینگ تافل اینترنتی TOEFL IBT شامل چهار تسک است که مدت زمان این سکشن کلا 17 دقیقه است. بعد از مطرح شدن هر تسک، شرکت کنندگان با شنیدن صدای بوق شروع با هدست شروع به صحبت کرده و پاسخشان ضبط میشود. پاسخ ها بر [...]

ریدینگ تافل TOEFL IBT Reading

آزمون تافل IBT با سکشن ریدینگ آغاز می شود. این سکشن شامل سه (در حالت عادی) یا چهار (در حالت اکستندد Extended) متن است که هر کدام 10 سوال و در مجموع 30 یا 40 سوال است. خاطر نشان می شود که در هر آزمون یکی از بخشهای ریدینگ یا لیسنینگ به صورت extended طراحی [...]